Behandling

Personer med aksial spondyloartritt bør ta sykdommen sin på alvor. Fysisk trening er ferskvare som må vedlikeholdes kontinuerlig. Å ta medikamenter er gjerne en avveining mellom positiv effekt og bivirkninger, men kan være nødvendig for å ha et godt liv og klare å gjennomføre nødvending trening. Behandlingsreiser til utlandet og andre rehabiliteringstilbud har for mange en langvarig positiv effekt med mer bevegelighet, styrke og mindre smerter.

Behandling av axSpA omfatter ikke-medikamentell behandling, medikamenter og – for noen – kirurgi. Behandlingen av axSpA tilpasses den enkelte pasient og avhenger av alvorlighetsgrad, intensitet av plager og utbredelse av sykdommen i form av sykdomsmanifestasjoner. Disse bør kartlegges av revmatolog.

Overordnede prinsippene i behandlingen:

  1. AxSpA kan være en alvorlig sykdom, og kan ha virkninger som kan kreve at flere at ulike medisinske spesialister og tverrfaglig helsepersonell deltar i oppfølging og behandling.
  2. Så god langtids helsemessig livskvalitet som mulig ved å dempe symptomer og betennelse, forhindre økende skade, samt bevare og normalisere funksjon og sosial deltagelse.
  3. Kombinasjon av ikke-medikamentell og medikamentell behandling.
  4. Best mulige behandling i samarbeid mellom pasient og revmatolog.
  5. Kostnader for pasienten, medikament- og behandlingskostnader, samt samfunnsmessige kostnader tas i betraktning i behandlingen.
Ikke-medikamentell behandling

Opplæring: Lære om sykdommen inkl. mulige virkninger av sykdommen som uveitt. Hvordan drive egentrening og få hjelp.

Egentrening og fysioterapi: Trening- og holdningsøvelser med fokus på styrke, kondisjon, bevegelighet og reduksjon av smerter. Pasienter med axSpa kan vanligvis trene intensivt uten å øke sykdomsaktivitet.

Psykososial støtte: Samtale i grupper eller med f.eks. likepersoner som har erfaring med sykdommen.

Rehabilitering: Fastlege eller revmatolog kan søke opphold på opptreningsinstitusjoner i Norge eller til behandlingsreiser til utlandet. Mange har svært godt utbytte av dette.

Medikamentell behandling

NSAIDs er førstelinjebehandling mot smerter og stivhet. Dernest benyttes syntetiske eller biologiske såkalte DMARDs (disease modifying anti rheumatic drugs). Disse kan bremse sykdomsutviklingen. Ved artritter i rygg og bekken har biologiske DMARDs en sentral rolle i behandlingen.


Artiklene på nettsidene du nå leser er skrevet av lekfolk med lang erfaring med aksial spondyloartritt. Innholdet er ikke ment å skulle erstatter leger og annen helsepersonells råd og instruksjoner om behandling mv.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.