Aksial spyndyloartritt

Å ha aksial spondyloartritt (axSpA) eller bekhterevs sykdom innebærer for mange en livslang prosess. Sykdommen kan ha varierende intensitet med gode og dårlige perioder. Trening og medikamenter, fysioterapi og behandlingsopphold blir gjerne en del av hverdagen. Typisk debutalder er 20-30 år, nesten alltid før 45 år.

Sykdommen kan manifestere seg ulikt hos ulike personer. Noen kan få et ganske mildt sykdomsforløp, mens andre får det mer akutt. Komplikasjoner som uveitt (regnbuehinnebetennelse) er ikke uvanlig, noe personer med axSpA bør være ekstra oppmerksomme på og raskt oppsøke øyelege ved mistanke.

Særlig biologiske medisiner har gitt flere muligheter i behandling av sykdommen, og det er langt færre som i dag som f.eks. får varig tilstivning av leddene.

Det er viktig å starte behandling så tidlig som mulig, men mange får riktig diagnose (altfor) sent. Internasjonale undersøkelser viser at det tar 5-10 år å få riktig diagnose fra symptomene oppstår.

Ikke alle har like god tilgang på revmatolog og på behandlingstilbud der de bor, og ventetiden kan være lang.

Bekhterev Norge arbeider hele tiden for interessene til personer med Aksial spondyloartritt og liknende sykdommer.

Artiklene på nettsidene du nå leser er skrevet av lekfolk med lang erfaring med Aksial spondyloartritt. Innholdet er ikke ment å skulle erstatter leger og annen helsepersonells råd og instruksjoner om behandling mv.

Les mer om Aksial spondyloatritt