Lenker

Du finner mer informasjon ved å følge lenkene nedenfor. Denne lista vil bli ytterligere supplert og oppdatert etter hvert.

Artiklene på nettsidene du nå leser er skrevet av lekfolk med lang erfaring med aksial spondyloartritt. Innholdet er ikke ment å skulle erstatter leger og annen helsepersonells råd og instruksjoner om behandling mv.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.